Miercuri – sedinta de Consiliul Judetean Giurgiu

Consilierii judeţeni giurgiuveni se vor reuni, miercuri, 7 septembrie, de la ora 11.00, într-o şedinţă ordinară în cadrul căreia vor fi dezbătute şi supuse la vot 16 proiecte de hotărâre.

Astfel, va fi luată în discuţie o rectificare bugetară iar proiectul de hotărâre prevede, în primul rând, asigurarea sumelor necesare desfăşurării Programului Naţional de „încurajare a consumului de fructe în şcoli”. De asemenea, sunt vizate alocări financiare pentru plata salariilor personalului neclerical din lăcaşurile de cult, finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru vârstnici, dar sunt prevăzute şi fonduri necesare unor lucări de investiţii la clădirea Consiliului Judeţean şi la cea a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Un alt proiect suspus dezbaterii şi votului, miercuri, 7 septembrie, vizează aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare. Aceasta, în cazul procesului dintre Sindicatul „Pentru Dreptate şi Echilibru Social” al CJ Giurgiu şi Curtea de Conturi Giurgiu.

De asemenea, consilierii judeţeni vor decide dacă sunt de acord cu un proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale şi eliberarea licenţei de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.

Tot miercuri, consilierii judeţeni vor vota şi pentru prelungirea perioadei de implementare a două proiecte cu fonduri europene.
Este vorba despre „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ411)”, respectiv „Reabilitare şi modernizare DJ 411 Limita Judeţ Călăraşi – Hotarele –Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugareni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”.

În cadrul şedinţei ordinare a CJ Giurgiu, vor mai fi supuse aprobării un proiect privind aprobarea suspendării temporare, pe o perioadă de 30 de zile, a art.2 din Hotărârea nr.35 din 22 iulie 2016 privind rezilierea Contractului de lucrări nr. 217 din 31 august 2011 având ca obiect reabilitare şi modernizare DJ 411, cât şi un altul privind darea în folosinţă gratuită a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului „Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1 – RAGIS 1” către partenerii din proiect.

Miercuri, 7 septembrie, consilierii judeţeni giurgiuveni vor dezbate şi vota proiectul de hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din domeniul public al judeţului Giurgiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu, dar şi prelungirea contractelor nr. 239/19.09.2011 si nr.240/19.09.2011 referitoare la darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile aflate în patrimoniu judeţului Giurgiu catre Prefectura Ruse şi Universitatea „ANGEL KANCHEV”, Ruse, Bulgaria, pe o perioadă de 5 ani.

La şedinţa de miercuri, pe ordinea de zi se află şi proiectul de hotărâre privind numirea lui Olteanu Marius în funcţia contractuală de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu. Ulterior, un alt proiect vizează aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu.

Totodată, consilierii judeţeni vor vota un proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, dar şi alte două privind aprobarea unei contribuţii pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ” şi pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT”.