Politic

Stiri politice

DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DU

Ședința deschisă de consultare publică privind cele două documente strategice de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Giurgiu – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – a avut loc astăzi, 14 septembrie, în sala Centrului Cultural Local “Ion Vinea”, cu participarea reprezentanților Primăriei, ai instituțiilor publice din Giurgiu, ai mediului privat și nu în ultimul rând a cetățenilor. 
În deschiderea ședinței, atât Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cât și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană au fost prezentate publicului prezent în sală de către reprezentanți ai firmei de consultanță, după care dna. Mirela Popazu, șef Serviciu Programe Europene din cadrul Primăriei, a făcut o trecere în revistă a celor 129 de proiecte cuprinse în SIDU, pe domenii de intervenție, valori și surse de finanțare și aparținând nu doar municipalității, ci și altor instituții și întreprinderi din Giurgiu. Cei din sală au fost invitați apoi să adreseze întrebări, să-și exprime punctul de vedere sau să vină cu idei de proiecte pentru a fi incluse în Strategie.