43 DE PROIECTE SUPUSE APROBĂRII CONSILIERILOR LOCALI ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ DE ASTĂZI

Consilierii locali s-au reunit astăzi în sedința ordinară a lunii septembrie și au votat 43 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi, luând la cunștință trei informări și discutând la “Diverse”.
Printre proiectele aprobate se numără noul Regulament pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului, destinat traficului greu, exercitarea de către Municipiul Giurgiu a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea unui teren de pe Aleea Plantelor, adiacent monumentelor istorice, cu destinație prestabilită pentru proiecte de turism și agrement, dar și trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului a unor bunuri aflate în exploatarea GEP (conducte supraterane rezultate în urma modernizărilor la sistemul public de încălzire).
Consilierii locali au fost de acord și cu achiziția de servicii de asistență juridică în cauza ce are drept obiect anularea Hotărârii Consiliului Județean de preluare a Zonei Libere Giurgiu și au aprobat două documente programatice strategice, esențiale în dezvoltarea durabilă și integrată a municipiului Giurgiu în perioada următoare, respectiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020.
În domeniul social, aleșii locali au fost de acord cu propunerea Executivului de acordare a unor ajutoare bănești pentru înmormântarea unor persoane ce reprezintă cazuri sociale, au aprobat mai multe sprijine financiare unor giurgiuveni aflați în dificultate și au acordat sprijine financiare Asociației Județene a Pensionarilor, Parohiei Sfântul Gheorghe, pentru reparații și modernizări și Parohiei “Sf. Ștefan”.La finalul ședinței au fost supuse atenției informările, una dintre acestea, de la Instituția Prefectului Giurgiu, cu privire la acordarea avizului nefavorabil la propunerea de schimbare a denumirii teatrului giurgiuvean.