Începe recensământul agricol 2021! Ce obligaţii au fermierii?

Andreea Morosanu – Editor

Recensământul agricol în 2021 are o structură importantă de colectare a datelor. Fermierii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile solicitate de autorităţile desemnate în cadrul Recensământului General Agricol (RGA) care se desfăşoară în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.

            În cazul în care, fermierii nu furnizează informaţiile prevăzute în chestionarul de recensământ, oferă informaţii incomplete sau eronate, cei care obstrucţionează persoanele implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor sau neprezentarea sau refuzul identificării în baza unui act de identitate valabil, risca amenzi cuprinse între 1000-5000 lei.

Care este rolul recensământului?

            Potrivit Institutului Naţional de Statistică, Recensământul General Agricol are ca scop faza de colectare a datelor în ceea ce priveşte situaţia suprafeţelor agricole utilizate, a suprafeţelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsuri de dezvoltare rurală.

            La recensământ se înregistrează exploataţiile în care se desfăşoară activităţi agricole, indiferent de statutul lor juridic şi sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, precum:

 • Informaţii generale privind exploataţia agricolă
 • Modul de utilizare al terenului
 • Efectivele de animale şi adăposturile pentru animale
 • Gestionarea dejecţiilor animaliere
 • Agricultura ecologică
 • Persoanele care au lucrat în agricultură
 • Alte activităţi aducătoare de venituri
 • Dezvoltare rurală

Institutul Naţional de Statistică (INS) ne mai informează că recensământul va furniza indicatori statici pentru monitorizarea şi evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, suma ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Datele obţinute, vor permite urmărirea unor indicatori statistici de agro mediu, care măsoară impactul agriculturii asupra mediului. Astfel, se vor putea susţine dezbateri cu privire la o serie de politici inclusive politica agricolă comună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu şi aşa numitul acord verde.

Deasemenea, datele vor contribui la identificarea şi aflarea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structurale, cum ar fi:

 • Cine va mai face agricultura în viitor, având în vedere structură pe grupe de vârsta a fermierilor?
 • Câte femei mai lucrează în agricultură?
 • Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?
 • Există o creştere a ponderii agriculturii ecologice?
 • Cum influenţează agricultură, atât în mod pozitiv cât şi negativ, mediul?
 • Cum se schimbă metodele de producţie?

Faza de colectare a datelor, vine după ce în intervalul 12-23 octombrie 2020 s-a desfăşurat în etapa de pregătire a RGA-ului, un recensământ de probă, în scopul verificării practice şi îmbunatăţirii aspectelor organizatorice şi tehnice prin care a fost evaluată claritatea întrebărilor incluse în chestionar şi au fost testate procedurile şi instrumentarul de colectare a datelor de la exploataţiile agricole.