PROmisiunea PRO România măsuri simple, concrete şi aplicabile imediat! BARBU NICOLAE, candidat la Camera Deputaţilor! VOTEAZĂ POZIŢIA 5 PE BULETINUL DE VOT!

Mă numesc BARBU Nicolae am 55 de ani, sunt căsătorit şi am doi copii.

De peste 30 de ani locuiesc în municipiul Giurgiu,mai exact după absolvirea Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. M-am format ca om de afaceri în mediul privat,unde mai bine de 20 de ani am creat şi dezvoltat o afacere de familie,experienţă care s-a dovedit a fi extrem de utilă în administraţia publică,acolo unde timp de opt ani am avut onoarea să ocup funcţia de Primar al Municipiului Giurgiu. În perioada celor două mandate am fost membru sau am condus diverse structuri asociative şi organizaţii naţionale sau europene,dintre care amintesc: Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale de la Strasbourg – membru titular, reprezentantul municipiilor din România; Asociaţia oraşelor şi regiunilor riverane Dunării, organism european – primvicepreşedinte; Asociaţia Municipiilor din România,Sucursala Sud-Muntenia – preşedinte. Dincolo de activitatea administrativă, cea mai de notorietate de până acum, am ocupat şi funcţia de preşedinte al Clubului Rotary Danubius Giurgiu,am fost şeful Patronatului Român,Sucursala Giurgiu, preşedinte al organizaţiei municipale a Partidului Social Democrat, actualmente coordonator judeţean al Partidului Pro România şi preşedintele uneia dintre cele mai importante fundaţii locale pentru solidaritate socială. Mă descriu drept un om cu principii sănătoase,cred cu tărie că trebuie să ne păstrăm demnitatea personală şi profesională, sunt determinat şi hotărât să susţin dezvoltarea şi bunăstarea locuitorilor şi judeţului Giurgiu. Astazi, îmi doresc să reprezint comunitatea giurgiuveană care mi-a fost alături până acum, să devin Vocea Dumneavoastră în Parlament, iar proiectele esenţiale dezvoltătii comunităţilor locale să îşi găsească susţinere concretă.

PROmisiunea PRO România măsuri simple, concrete şi aplicabile imediat!

 PENTRU CETĂŢENI

  1. Venitul Minim de Criză (VMC) pentru persoanele cu venituri mici

Ac e a st ă mă s u r ă pr e s upu n e asigurarea, pentru fiecare român, a cel puţin 2000 lei lunar şi 1500 lei/membru de familie, care să-i ajute să treacă peste anul 2021. Acest venit minim se calculează ca diferenţă dintre venitul realizat şi nivelul garantat menţionat şi se acoperă în proporţie de 50% prin bani şi 50% prin tichete valorice. Rezultatul măsurii:Oamenii cu venituri mici vor avea sursele necesare traiului pentru a trece cu bine peste perioada de criză. Consecinţa în economie va fi creşterea consumului cu efecte majore în producţie, susţinerea firmelor care produc cele necesare consumului.Acestea îşi vor păstra forţa de muncă, vor realiza venituri la bugetul de stat, bani care vor acoperi diferenţa de 50% alocată de Guvern.

  1. Obligativitatea garantării plăţii la timp a indemnizaţiilor şi salariilor persoanelor cu handicap. Această măsură presupune obligativitatea garantării plăţii integrale de către stat, prin Legea Bugetului de Stat, a indemnizaţiilor şi salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap şi stoparea practicilor de obligare a primăriilor de preluare a plăţii unei părţi din aceaste sume. Rezultatul măsurii: Plăţile vor fi realizate la timp şi nu vom mai întâlni cazuri de neplată din lipsa fondurilor la bugetele locale.

PENTRU IMM-uri

3.Sprijinul economic de criză (SEC) pentru HORECA şi industria alimentară Ac e a st ă mă s u r ă pr e s upu n e reducerea cotei TVA de la 9 % la 5%, constituindu-se într-un sprijin concret. Aceşti 4% reprezintă un câştig şi un sprijin psihologic pentru sectoarele cele mai afectate de această criză. Rezultatul măsurii: Este stopat astfel falimentul atât pentru firme mari şi mijloci cât şi susţinerea zecilor de mii de afaceri mai mici care astfel vor putea rezista pe piaţă cu implicaţii majore în păstrarea locurilor de muncă pentru cei din acest sector.

  1. Eliminare impozit pe profit în 2021 pentru IMM-uri Această măsură presupune eliminarea pentru 2021 a impozitului pe profit specific, impozitul pentru microîntreprinderi, taxele şi impozitele datorate pentru activele corporale neutilizate din cauza restricţiilor şi interdicţiilor administrative. Rezultatul măsurii: Capitalizarea directă a firmelor. Metoda actuală a Guvernului de amânare a plăţii impozitelor nu face decât să blocheze în plină criză economică activitatea firmelor după ieşirea din pandemie.

5.Acoperirea cu 50% a chiriilor pe perioada nefuncţionării activităţii Obligarea prin măsuri de combatere a pandemiei la reducerea activităţii cu peste 50%, de către Guvern, trebuie susţinută de acesta în aceeaşi proporţie financiară privind pierderile suferite. Rezultatul măsurii: Prin această măsură se acordă o ”gură de oxigen” firmelor aflate în dificultate, oferindu-le şansa să reziste pe piaţă.

  1. Deschiderea tuturor afacerilor,cu măsuri de protecţie, cu testare permanentă a personalului. Rezultatul măsurii: protejarea populaţiei, a forţei de muncă, concomitent cu păstrarea locurilor de muncă existente.

PENTRU ADMINISTRAŢIILE LOCALE

7.Aprobarea la timp a Legii Bugetului de Stat pe anul 2021

Această măsură presupune aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi asigurarea intrării sale în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Rezultatul măsurii: Este asigurată aşadar funcţionalitatea corespunzătoare a întregului sistem public şi eliminarea bugetului de urgenţă de 1/12 din bugetul anului anterior.

8.Stabilirea cotei impozit pe venit pentru administraţia locală Această măsură presupune stabilirea prin Legea Finanţelor Publice Locale a cotei din Impozitul pe Venit (I.V.) ce revine administraţiei locale şi eliminarea practicii de modificare a acestei cote anuale prin Legile de aprobare a bugetului de stat din fiecare an. Rezultatul măsurii: Este asigurată în acest mod o stabilitate şi predictibilitate financiară a bugetelor primăriilor fără influenţă politică.

9.Crearea unor Zone Urbane Funcţionale Această măsură este destinată susţinerii primăriilor şi administraţiilor locale în accesarea de fonduri europene şi naţionale prin crearea unor Zone Urbane Funcţionale. Rezultatul măsurii: investiţiile se vor realiza unitar în comunităţile care alcătuiesc aceste Zone Urbane Funcţionale, astfel că aducţiunea de apă, gaze naturale,canalizare, investiţiile în mobilitatea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, transport interurban modern şi ecologic, învăţământ eficient, toate acestea vor putea fi finanţate prin Programe Operaţionale Regionale.

PENTRU FERMIERI

10.Sprijinirea fermierilor prin măsuri concrete şi sustenabile,finanţate de la Bugetul de Stat sau fonduri europene pentru realizarea aducţiunii de apă şi sistemelor de irigaţii. Rezultatul măsurii: prin irigaţii avem garanţia unor recolte sigure şi de calitate, indiferent de condiţiile meteorologice.

Toate aceste măsuri au drept scop principal depăşirea împreună a crizei atât de către cetăţenii de rând cât şi de mediul de afaceri greu încercat în această perioadă şi nu în ultimul rând recâştigarea încrederii în autorităţi după o perioadă în care modul secret de comunicare al guvernanţilor şi gestionarea greşită a situaţiei provocate de Covid 19 a avut ca rezultat creşterea numărului de persoane infectate şi scăderea dramatică a încrederii românilor.

Articol comandat de PRO România-Organizatia Judeţeana Giurgiu , cod mandatar financiar 11200008, executat de PRESS MEDIA DESIGN SRL