DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ ŞI PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DU

Ședința deschisă de consultare publică privind cele două documente strategice de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Giurgiu – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – a avut loc astăzi, 14 septembrie, în sala Centrului Cultural Local “Ion Vinea”, cu participarea reprezentanților Primăriei, ai instituțiilor publice din Giurgiu, ai mediului privat și nu în ultimul rând a cetățenilor. 
În deschiderea ședinței, atât Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cât și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană au fost prezentate publicului prezent în sală de către reprezentanți ai firmei de consultanță, după care dna. Mirela Popazu, șef Serviciu Programe Europene din cadrul Primăriei, a făcut o trecere în revistă a celor 129 de proiecte cuprinse în SIDU, pe domenii de intervenție, valori și surse de finanțare și aparținând nu doar municipalității, ci și altor instituții și întreprinderi din Giurgiu. Cei din sală au fost invitați apoi să adreseze întrebări, să-și exprime punctul de vedere sau să vină cu idei de proiecte pentru a fi incluse în Strategie.

La dezbaterea publică a participat și primarul Nicolae Barbu, care a vorbit despre importanța includerii în SIDU a proiectelor pe care întreprinderile doresc să le realizeze cu fonduri nerambursabile, acestea putânt obține un punctaj mai bun dacă proiectul lor face parte dintr-o strategie de dezvoltare. Totodată, primarul a salutat opiniile celor care au dorit să ia cuvântul, precizând totodată că Strategia rămâne deschisă pentru noi propuneri până la sfârșitul acestei luni, când va fi supusă spre aprobare Consiliului Local.

PMUD și SIDU pot fi consultate de toti cetățenii interesați pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu www.primariagiurgiu.ro la secţiunea INFORMAŢII DE INTERES LOCAL/PROIECTE EUROPENE/STRATEGII ŞI PLANURI DE DEZVOLTARE, precum și pe pagina de facebook a Primărieifacebook.com/Primaria Municipiului Giurgiu/, iar comentariile pot fi transmise la adresa primarie@primariagiurgiu.ro sau sesizari@primariagiurgiu.ro.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Giurgiu (SIDU)conţine obiectivele strategice şi sectoriale de dezvoltare ale municipiului până în anul 2023 – viziune, obiective, programe şi proiecte.

Pentru perioada 2014-2020 se propun următoarele direcţii de dezvoltare locală: 
• Creșterea accesibilităţii localităţii, dezvoltarea infrastructurii și sprijinirea dezvoltării urbane integrate și durabile;
• Creșterea competitivităţii locale prin promovarea inovării si specializării inteligente și1dezvoltarea unei economii dinamice bazata pe creșterea productivităţii si antreprenoriat;
• Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, protecţia mediului și creșterea eficienţei energetice;
• Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate si servicii sociale.

SIDU propune un Plan de acţiune ce include toate proiectelede dezvoltare ce răspund nevoilor identificate la nivelul cetăţenilor, al sectorului privat şi la nivel inter-institutional şi care se vor realiza pe teritoriul municipiului în perioada următoare, indiferent de sursa de finanţare şi de beneficiarii proiectului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă propune investiții în valoare de peste 70 milioane euro pentru perioada 2016-2030, pentru care ar putea atrage finanțări nerambursabile de aproape 23,5 milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 4 “Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile”. Investițiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vor viza transportul public urban: reabilitarea infrastructurii rutiere, susținerea transportului public în comun prin investiții în autobuze noi ecologice, informatizarea sistemului de transportși modernizarea stațiilor de transport în comun, amenajarea de noi zone pietonale și piste pentru bicicliști, amenajarea și modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale, precum și măsuri pentru creșterea siguranței în trafic și a pietonilor și măsuri pentru creșterea accesibilității traficului de marfăîn zonele industriale, prin crearea unor variante pentru traficul greu.