Deputatul Cristina Elena Dinu: Ajutoare financiare concrete pentru români, acordate de Guvern la propunerea PSD

La propunerea PSD, Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei. Este o măsură binevenită, salutară, care va ajuta în mod exponențial vârstnicii cu venituri mai mici să facă față acestei perioade mai puțin confortabile din punct de vedere material.

Acest stimulent financiar va fi acordat o singură dată, în luna iulie, beneficiari fiind un număr de 3.300.000 de pensionari, afectaţi de creşterea preţurilor la utilităţile publice şi bunuri de consum, care sunt în situația de risc de excludere socială.

Fără îndoială, pensionarii au avut cel mai mult de suferit în ultimii doi ani, încă de la izbucnirea pandemiei coronavirusului. În tot acest timp, evoluția nivelului de trai a cunoscut un recurs, previzibil de altfel, dar pe fondul nemajorării pensiilor și creșterii din ultima perioadă a inflației, viața seniorilor noștri a fost la limita decenței pentru mulți dintre ei.

În același timp, în aceste zile va începe distribuirea tichetelor sociale, în valoare nominală de 250 lei, care sunt acordate de Guvern românilor aflați în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie. Este tot o inițiativă agreată de Executiv, tot la propunerea PSD, constituind cea mai substanțială măsură de ajutor din punctul de vedere al numărului de beneficiari de după 1990.

Concret, peste 2,5 milioane de beneficiari vor primi tichete pentru achiziţia de produse alimentare, acest sprijin fiind în valoare totală de 3,1 miliarde de lei, programul fiind finanțat atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri europene nerambursabile.

Persoanele care vor primi aceste tichete sociale sunt pensionarii din sistemul public de pensii ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, cei încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și persoanele fără adăpost.

Aceste două măsuri de sprijin ale românilor sunt cuprinse în Programul „Sprijin pentru România” și va ajuta cele mai defavorizate categorii ale populației să depășească perioada dificilă pe care o traversăm cu toții.