Simplificarea procedurilor de inregistrare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

Incepand cu data de 21 octombrie 2016 au intrat in vigoare noi prevederi legislative care au ca scop simplificarea procedurilor de inregistrare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru a putea fi luaţi în evidenta în vederea medierii, somerii care nu beneficiaza de indemnizaţie de şomaj depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeana sau a municipiului Bucureşti o cerere , urmand ca, în cazul neîncadrarii lor în munca, cererea sa fie reînnoită la un interval de 6 luni.

Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca sau de serviciu.

De asemenea, in aceleasi conditii pot sa beneficieze de servicii de mediere gratuite şi urmatoarele categorii de persoane:

–   – ocupa un loc de munca şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

–    – au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

–   –  sunt cetaţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în munca sau au realizat venituri în Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;

–    – nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau dupa eliberarea din detenţie.

Potrivit prevederilor HG nr. 767/19.10.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securitaţii şi sănătăţii în muncă, aceste cereri se pot transmite şi prin fax, prin e-mail sau prin poştă.

 

Modelul cererii se poate descarca dupa site-ul AJOFM Giurgiu – www.ajofmgiurgiu.eu –  Sectiunea “Formulare –  Formulare someri”, adresa de  e-mail la care se pot transmite cererile este urmatoarea: ajofm@gr.anofm.ro.