IN ATENTIA ABSOLVENTILOR PROMOTIA 2016

Absolvenţii care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială unde îşi au domiciliul/ reşedinţa.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii pot beneficia de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de munca, precum şi  de facilităţi financiare.

Absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj.

In vederea stabilirii acestui drept, absolventii diferitelor forme de învăţământ din promoţia anului 2016 care domiciliază în judeţul Giurgiu,  trebuie să se prezinte la sediul AJOFM Giurgiu, în termenul legal, pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi – dacă absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Indemnizaţia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).