IMPORTANT PENTRU ABSOLVENTII INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PROMOTIA 2016

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu reaminteste absolventilor institutiilor de invatamant promotia anului 2016 ca in intervalul 04 iunie – 02 august 2016 (inclusiv) se pot prezenta la sediul institutiei in vederea inregistrarii ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca, ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj.

Pentru a evita aglomeratia care se poate crea la sfarsitul perioadei de inregistrare, rugam absolventii sa se prezinte si in perioada urmatoare la sediul AJOFM Giurgiu in vederea inscrierii in baza de date.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe data de 4 iunie, având în vedere Ordinul nr. 4496/2015 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind structura anului şcolar 2015-2016,  conform căruia “Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016”.

În situaţia în care unii tineri mai au corigenţe, şi nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, aceştia se pot prezenta tot în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi – dacă absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Indemnizaţia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte urmatoarele documente:

– CI (copie şi original);

act de studii sau adeverinţă (copie şi original);

certificat de naştere (copie şi original);

certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);

adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;

adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.

Absolvenţii promoţiei 2016, înregistraţi în evidenţa Agenţie Judeţene pentru Ocupare Forţei de Muncă Giurgiu pot beneficia în mod gratuit, de:

– informare şi consiliere profesională;

– mediere pentru identificarea unui loc de muncă;

– formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea;

– prime la încadrarea în muncă și prime de mobilitate .

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D, sc. A, B, C, parter + mezanin; tel.: 0246/230613 sau la Punctul de Lucru din orasul Bolintin Vale – b-dul Republicii ( incinta Bibliotecii orasenesti), tel: 0246/271.066.