PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 9 NOIEMBRIE AU FOST APROBATE

Consilierii municipali s-au reunit, miercuri 9 noiembrie, pentru a vota 7 șapte proiecte de hotarâri privind Lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Giurgiu.
Astfel, primele două proiecte și al șaselea de pe ordinea de zi făceau referire la aprobarea documentațiilor și indicatorilor tehnico-economici pentru Ansamblurile 3,4 și a celor 8 blocuri din Zona Centru. Proiectele de hotărâri cu numerele 3,4 și 7 vizau aprobarea cererii de finanțare pentru obiectul de investiții ”Lucrări de investiții pentru creșterea performanței energetice”, pentru ansamblurile de blocuri menționate mai sus. 
Un alt punct de pe ordinea de zi suspus spre aprobare consilierilor locali făcea referire la suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
Toate proiectele înscrise pe ordinea de zi au fost votate cu unanimitate de către consilierii locali.