23/05/2024

PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP POT BENEFICIA DE CARDUL EUROP

Cardul european pentru dizabilitate oferă persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a  avea acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa.

Persoanele care pot beneficia de cardul european de dizabilitate sunt persoanele adulte şi copiii încadraţi în gradul de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor.

Persoanele interesate (adulţii cu handicap şi reprezentanţii legali ai copiilor încadraţi într-un grad de handicap) pot depune cereri de eliberare a cardului european pentru dizabilitate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7-9 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail eurocardgr@gmail.com. În cererea tip  trebuie specificate numărul şi valabilitatea certificatului de încadrare într-un grad de handicap, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul cărţii de identitate sau certificatului de naştere, după caz. Cererile tip trebuie însoţite de  o fotografie recentă tip buletin.

Cardul european pentru dizabilitate este valabil până în august 2020. Cardul va permite accesul gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber în România, Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta. Pentru a cunoaşte evenimentele culturale şi sportive ce se desfăşoară în ţările participante la proiect  şi  pentru a se înscrie în vederea participării, posesorii cardului european pentru dizabilitate vor putea accesa pagina website-ului proiectului, după ce se vor înscrie ca utilizatori.

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând website-ul proiectului www.carddizabilitate.gov.ro sau la adresa de e-mail carddizabilitate@anpd.gov.ro.

 

În evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu sunt 9858  persoane încadrate într-un grad de handicap (820 copii şi 9038 adulţi).