16/06/2024

Cum va poata concedia un angajator

Dispunand de prerogativa disciplinara, angajatorul are dreptul de a aplica, in conditiile prevazute de lege, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
Faptele care pot constitui abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile pot fi stabilite de angajator prin contractul individual de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca, acte aditionale la acestea sau alte documente interne aduse la cunostinta salariatilor.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare poate fi dispusa insa numai dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile in termenele legale, trebuind sa respecte o procedura stricta prevazuta de Codul Muncii si sa fie intemeiata.
Astfel, savarsirea unei posibile abateri disciplinare de catre un salariat se aduce la cunostina angajatorului printr-un proces-verbal/referat/o nota de constatare in care se va descrie in amanunt fapta savarsita si se va mentiona, daca este cazul, numele persoanelor care au asistat la savarsirea acesteia.In vederea cercetarii disciplinare angajatorul va desemna printr-o decizie o persoana imputernicita/o comisie de cercetare disciplinara prealabila (formata din 2 sau mai multe persoane) in vederea cercetarii disciplinare a salariatului.
Persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va convoca in scris salariatul in vederea cercetarii disciplinare, indicand in cuprinsul convocarii in mod clar si concret obiectul cercetarii disciplinare (fapta/faptele pentru care va fi cercetat), data, ora si locul unde va avea loc intalnirea.
Daca salariatul nu se prezinta fara motive obiective la cercetarea disciplinara, angajatorul va putea dispune aplicarea unei sanctiuni disciplinare fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are posibilitatea sa formuleze toate apararile impotriva invinuirilor aduse si sa propuna probele in sprijinul acestora.
Dupa audierea salariatului cercetat disciplinar, persoana imputernicita/comisia de cercetare disciplinara va intocmi in scris referatul final al cercetarii disciplinare in cuprinsul caruia va concluziona daca fapta pentru care salariatul a fost cercetat
disciplinar constituie, sau nu, abatere disciplinara si, in caz afirmativ, care este sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata.
Acest referat va fi inaintat angajatorului, care, in functie de imprejurarile in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, de consecintele abaterii disciplinare, de comportarea generala in serviciu a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta, va stabili sanctiunea
disciplinara.
Codul muncii impune, sub sanctiunea decaderii, ca sanctiunea disciplinara sa fie aplicata in termen de maximum 30 zile de la data inregistrarii referatului final al cercetarii disciplinare prin care angajatorul a luat cunostinta de abaterea disciplinara, dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Toate documentele intocmite cu ocazia cercetarii disciplinare prealabile vor face corp comun cu decizia de sanctionare disciplinara, fiind necesar ca in cuprinsul deciziei sa se regaseasca, intr-o minima motivare, continutul acestora. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii catre salariat.