No Image

Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome

16/01/2015 Mihaita Grigore 0

Miercuri 14 ianuarie 2015, a fost adoptată, prin hotărare de Guvern, Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, document ce include recomandările europene privind incluziunea romilor și este în concordanță cu Strategiile aprobate anterior în acest domeniu.
Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar celui al populației majoritare. Principalele domenii de intervenție sunt reprezentate de accesul la educație, locuri de MUNCĂ, sănătate și locuințe, în complementaritate cu serviciile sociale și infrastructura, cultura și combaterea discriminării.
Strategia este însoțită de planuri de acțiune pentru fiecare domeniu major de intervenție, stabilește rezultate-țintă, surse de finanțare, precum și un sistem flexibil de implementare, monitorizare și revizuire.

No Image

Obiectivele şi investiţiile municipalităţii în anul 2014

12/12/2014 Mihaita Grigore 0

Ca şi în anii anteriori, investiţiile în municipiul Giurgiu au continuat să fie o prioritate şi în anul 2014. Administraţia publică locală a derulat şi finalizat o serie de lucrări de investiţii şi proiecte de infrastructură şi dezvoltare durabilă locală.
Cele mai importante dintre acestea şi care la acest moment sunt finalizate
Consolidare clădire Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”
În perioada 2007-2014, s-a încercat prin toate modalităţile posibile asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor consolidării Colegiului Naţional Ion Maiorescu.
În noiembrie 2011 s-a dat în funcţiune aripa renovată a clădirii colegiului prin efortul membrilor Asociaţiei Pro Maiorescu şi al unor oameni de bine, care prin donaţii substanţiale au făcut posibilă desfăşurarea cursurilor în şase săli de clasă.
În ianuarie 2013 lucrarea de consolidare a fost cedată Primăriei Municipiului Giurgiu. Iniţiativa Primăriei de a obţine fonduri europene pentru acest proiect s-a dovedit a fi de bun augur, iar demersurile făcute au făcut posibilă semnarea unui contract de finanţare luna septembrie a anului 2014.
Contractul de finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Regional 2007-2013 a fost semnat pe data de 8 septembrie 2014.