„Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T”

Municipiile Giurgiu și Ruse implementează proiectul transfrontalier „Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu reţeaua de transport TEN-T”, cod proiect ROBG-425, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritara 1 – O regiune bine conectată.

În Municipiul Giurgiu proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea a șase tronsoane de drum, iar pe unul dintre acestea, la intersecția dintre b-dul București, bd-ul. Daciei și bd-ul. Academician Miron Nicolescu, va fi amenajat un sens giratoriu în interiorul căruia va fi amplasată o fântână arteziană.

Având în vedere acest aspect, în zona respectivă este necesară relocarea a trei stâlpi din beton și repoziționarea prin subteran a cablurilor aferente.

Astfel, începând cu data de 26 mai 2020 vor fi luate măsuri de redirijare a circulației pe benzile unde vor fi executate lucrări, fiind poziționate indicatoare de preselecție și ocolire, astfel încât să fie evitate evenimente în trafic.

Odată cu finalizarea operațiunii sus menționate se va trece la realizarea unui sens giratoriu provizoriu, la dezafectarea sistemului de semaforizare și la efectuarea lucrărilor aferente realizării sensului giratoriu.

Pentru evitarea prelungirii disconfortului în traficul rutier din zonă, creat de lucrările respective, vor fi depuse toate eforturile pentru ca perioada de execuție a acestora să fie una cât mai scurtă.