ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC ECO EURO OIL SRL. cu sediul in Giurgiu, str. Libertatii, nr. 23, corp C1, camera 3, judet Giurgiu, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului, de catre APM Giurgiu in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul: „Amplasare rezervor metalic 25 mc pe platforma betonata„, propus a se realiza in Giurgiu, sos Sloboziei, CF 37114, jud Giurgiu.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.