IMPORTANT PENTRU ABSOLVENTII INVATAMANTULUI LICEAL – PROMOTIA 2018

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu  invita toti absolventii invatamantului liceal – promotia anului 2018 (indiferent daca au promovat examenul de bacalaureat) sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile oferite, inclusiv de indemnizatie de somaj.

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj trebuie sa se inregistreze pan ape data de 23 iulie 2018, inclusiv.

In vederea înregistrarii la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

– CI (copie şi original);

– act de studii sau adeverinţa (copie şi original);

– certificat de naştere (copie şi original);

– certificat de casatorie – dacă este cazul (copie şi original);

– adeverinţa medicala – cu specificaţia “Apt pentru munca” sau cu eventuale restricţii medicale;

BENEFICIILE INREGISTRARII LA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GIURGIU

 INDEMNIZATIA DE SOMAJ

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj absolventii invatamantului liceal– promotia anului 2018 trebuie sa se inregistreze la AJOFM Giurgiu pana pe data de 23 iulie 2018, inclusiv.

Indemnizaţia de somaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare la data stabilirii acesteia (in prezent valoarea indemnizatiei de somaj pentru absolventi este de 250 lei).

Incepand cu anul 2018, potrivit modificarilor prevazute de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017 “Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.”

PRIMA DE INSERTIE

Incepand cu anul 2018, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii (1500 lei in prezent) .

PRIMA DE RELOCARE

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie si utilitati) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.

Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute de lege.

Beneficiează de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, pentru o perioada de cel puțin 12 luni.

PRIME DE MOBILITATE – PRIMA DE ÎNCADRARE ŞI PRIMA DE INSTALARE

Prima de incadrare: Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii cu normă întreagă, pentru o perioada de cel puţin 12 luni, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de instalare: Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă in cuantum diferentiat, astfel:

  1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
  2. b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

Prima de incadrare si cea de instalare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în PLANUL NAŢIONAL DE MOBILITATE.

Planul National de Mobilitate cuprinde urmatoarele localitati  din judetul Giurgiu: Bulbucata; Clejani; Gaiseni; Gaujani; Gogosari; Gostinari; Izvoarele; Letca Noua; Marsa; Rasuceni; Schitu; Singureni; Stoenesti; Toporu; Varasti si Vedea.

In vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte urmatoarele documente:

– CI (copie şi original);

– act de studii sau adeverinţă (copie şi original);

– certificat de naştere (copie şi original);

– certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original);

– adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;