Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor a avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Propunerea legislativă prevede majorarea plafonului cumulat de deductibilitate pentru primele asigurărilor voluntare de sănătate(AVS) facultative la 400 de euro, anual, atât pentru poliţe individuale, cât şi de grup, şi de a fi deductibile integral de la impozitul pe venit, aşa cum sunt în majoritatea statelor Uniunii Europene.

Efectele pozitive ale asigurărilor voluntare de sănătate vor fi multiple: pe de-o parte, vor degreva sistemul de asigurări sociale de sănătate de cheltuielile cu serviciile medicale respective, şi, pe de altă parte, vor amplifica veniturile furnizorilor de servicii, contribuind la retenţia personalului medical şi la calitatea prestaţiilor acordate pacienţilor.