PROPRIETARII DE AUTOTURISME DIN TOATE ZONELE MUNICIPIULUI ÎȘI POT DEPUNE DOSARELE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI LOC DE PARCARE

Nu doar proprietarii de autoturisme din Sos. Portului – bl. 1 ANL pot începe să-și depună documentele pentru închirierea unui loc de parcare, ci și restul proprietarilor interesați din toate celelalte zone ale municipiului. Între documentele solicitate se numără copia actului de identitate, actul de proprietate sau contractul de închiriere avizat de ANAF, copia certificatului de înmatriculare a autoturismului, certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local, declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.

Iată anunțul ce cuprinde documentele necesare, precum și modelul de cerere pentru atribuirea locurilor de parcare: