MARIAN MINA PREZINTA RAPORTUL CONSILIULUI JUDETEAN

În cadrul conferinţei de presă de joi, 13 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina, a prezentat pe larg realizările, greutăţile întâmpinate şi activităţile întreprinse, în relaţia instituţiei pe care o conduce cu Spitalul Judeţean de Urgenţă(SJU) Giurgiu- ca unitate subordonată CJ Giurgiu.
Astfel, atât conducerea de la judeţ, cât şi cea a unităţii medicale s-au orientat asupra încercării de a îmbunătăţi activitatea şi serviciile oferite de către spital, dar mai ales asupra pacientului şi nevoilor lui.
„Din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Giurgiu au fost efectuate mai multe investiţii iar una dintre cele mai importante este reabilitarea clădirii spitalului vechi. Lucrarea a constat în înlocuirea instalaţiei termice, electrice şi sanitare, consolidarea clădirii, înlocuirea acoperişului şi finisaje exterioare. De menţionat este că imobilul nu a mai beneficiat de reparaţii de peste 20 de ani, spaţiile având pereţii degradaţi, fapt ce a necesitat efectuarea lucrărilor de tencuieli şi finisări, geamurile schimbate, deoarece erau din lemn şi foarte vechi, instalaţia sanitară şi cea termică erau vechi şi nefuncţionale. După terminarea lucrărilor de reabilitare, saloanele şi cabinetele sunt conform normelor igienico-sanitare în vigoare”, a spus Marian Mina.

Preşedintele CJ a vorbit şi despre proiectul eficientizării furnizării apei calde menajere în ambele corpuri ale spitalului. Această lucrare a presupus refacerea sistemului de recirculare la baza clădirilor, astfel încât apa caldă să ajungă cât mai repede la consumatori, fără a exista timpi de aşteptare.

„Deoarece lifturile ce asigură activitatea zilnică în cadrul SJU erau degradate, am acordat sprijin financiar pentru repararea şi modernizarea ascensoarelor cu panouri de comandă moderne, uşi şi sisteme de acţionare a acestora cu elemente de comandă şi de siguranţă moderne, astfel încât ascensoarele să îndeplinească toate condiţiile de funcţionare în deplină siguranţă. De asemenea, am alocat de la bugetul CJ Giurgiu sumele necesare remedierii tuturor defecţiunilor aferente instalaţiei solare de producere a apei calde menajere- o lucrare aflată încă în curs de execuţie. În prezent, din bugetul instituţiei pe care o conduc au fost alocate fonduri pentru refacerea în totalitate a instalaţiei electrice din exteriorul clădirilor spitalului. Lucrarea presupune înlocuirea cablurilor electrice care alimentează tot spitalul, o lucrare foarte necesară, având în vedere că urmează o alta investiţie amplă de amenajare a curţii SJU. Aceasta presupune refacerea căilor de acces în interiorul spitalului, precum şi amenajarea unui număr suficient de locuri de parcare, fapt ce va conduce la fluidizarea circulaţiei mijloacelor de transport în interiorul spitalului”, a declarat preşedintele Mina.

În cadrul conferinţei de presă, el a vorbit şi despre aparatura medicală achiziţionată în ultima perioadă:- un electrocardiograf cu 12 canale şi monitor, destinat secţiei Chirurgie, electrocardiografele din dotarea SJU fiind foarte vechi, uzate fizic şi moral.
– Pentru secţia ORL au fost repartizate fonduri pentru achiziţionarea unei lămpi de examinare cu led, un troliu, un scaun special şi un fibroscop flexibil rino-faringian
– Pentru secţia Pediatrie a fost achiziţionată o lampă mobilă pentru examinare, în vederea creşterii calităţii actului medical
– Pentru creşterea performanţelor şi în vederea scăderii numărului infecţiilor intraspitaliceşti a fost achiziţionat din fondurile CJ Giurgiu un sterilizator cu aer cald
„Pentru anul 2017, au fost alocate prevederi bugetare pentru achiziţionarea de aparatură medicală, astfel: trusă de endoscopie şi colonoscopie, două ecografe generale, două EKG, un cardiotocograf, două aparate de ventilaţie mecanică, un defibrilator, trei monitoare pentru aparatul de măsurare şi monitorizare a funcţiilor vitale, un ventilator portabil, o hotă cu flux laminar, dar şi un aparat de radiologie digital. Pentru toate acestea a fost demarată o consultare de piaţă, în curs de finalizare, urmând ca procedura de achiziţie să fie demarată cel târziu până la finele lunii august”, a anunţat preşedintele Marian Mina.

Şeful Consiliului Judeţean Giurgiu a mai declarat la conferinţa de presă de azi că, de asemenea, s-a acordat o atenţie deosebită şi calităţii hranei oferite pacienţilor, bucătăria fiind dotată cu aparate moderne, CJ alocând sumele necesare achiziţionării unei marmite de 150 de litri şi a două plite electrice, puse în funcţiune în decembrie 2016.

„În vederea îmbunătăţirii şi consolidării infrastructurii spaţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu au fost întreprinse următoarele demersuri: au fost repartizate sumele necesare întocmirii proiectului tehnic pentru reparaţia capitală a pavilionului administrativ. În prezent, acesta reprezintă singura clădire veche din unitatea noastră unde nu au fost executate lucrări de reparaţii capitale, de peste 50 de ani. În această clădire, instalaţia sanitară este veche, legăturile la corpurile sanitare sunt executate din plumb, conductele sunt corodate, fapt pentru care deseori sunt necesare reparaţii la defecţiunile ivite. Acoperişul este din tablă care, fiind ruginită, pe anumite porţiuni permite infiltrarea apei pluviale. Pereţii din cărămidă au tencuiala deteriorată şi prezintă crăpături. Această lucrare de reparaţie capitală va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului TESA. Totodată, au fost repartizate sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru reparaţia capitală la secţia exterioară de Psihiatrie Vadu Lat. În prezent, cei care lucrează acolo îşi desfăşoară activitatea într-un imobil vechi de peste 100 de ani. Este evident că acea clădire necesită consolidare şi reparaţii capitale”, a mai afirmat Mina.

Preşedintele CJ Giurgiu a reamintit şi faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost selectat în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional pentru modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe. Se are în vedere extinderea şi dotarea cu aparatură medicală. Totodată, a fost depus la Compania Naţională de Investiţii un memoriu pentru reabilitarea şi dotarea Corpurilor C1 şi C2 ale Spitalului Nou. Acestea au fost realizate între anii 1986-1993, având ca destinaţie iniţială bloc materno-infantil, ulterior fiindu-le dată destinaţia de spital judeţean. Din această cauză, a prevederilor şi normelor actuale cu privire la circuitele funcţionale, se impun modificări importante pentru a putea corespunde normelor igienico-sanitare.
„În toate domeniile s-au făcut eforturi, inclusiv în ceea ce priveşte stimularea specialiştilor de a veni şi de a rămâne la Giurgiu. Am aprobat plata navetei pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul SJU Giurgiu. Există, însă, şi cauze ce nu pot fi remediate de noi atunci când vorbim despre cadre medicale, rezidenţi, care pleacă la alte spitale din ţară sau din străinătate. În plus, la capitolul nerealizări, deocamdată includem şi mamograful. Din cauza a două contestaţii, procedura încă se află în suspendare şi sperăm ca situaţia să fie deblocată până la finalul acestei luni”, a declarat şeful CJ Giurgiu.

Cu speranţa că, în timp, se vor găsi soluţii pentru suplimentarea numărului de paturi la finanţarea de la Casa de Asigurări de Sănătate, Marian Mina a amintit că SJU are 524 de paturi, 10 sunt suspendate temporar, iar finanţate sunt doar 441 de paturi- 25 paturi cronici, 416 paturi- acuţi, şi, astfel, 73 de paturi nu se află în contract cu CAS, SJU pierzând lunar peste 300.000 de lei.

Fotografia postată de Consiliul Judetean Giurgiu.