CONSILIUL JUDETEAN LA RAPORT 1

Director în cadrul Direcţiei de Achiziţii Publice a Consiliului Judeţean Giurgiu, Lidia Pană, a prezentat presei locale, joi, 13 iulie, o informare privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în programul de investiţii şi în programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, în perioada iunie 2016-iulie 2017.
Astfel, referitor la obiectivele de investiţii finanţate şi propuse la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală:

S-a continuat execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii pentru care au fost semnate contracte de finanţare cu Ministerul Dezvoltării în anul 2015, respectiv la următoarele obiective:

1. Reabilitare şi modernizare Drum Judeţean 412 C, Uieşti-Goleasca-DJ 601, stadiu fizic realizat 62%. În acest moment, lucrările sunt în desfăşurare. Pentru finalizarea contractului mai sunt de executat şanţuri la DJ 412 C, podeţe la drumurile laterale, precum şi lucrări de reabilitare la podul amplasat peste Râul Dâmbovnic, pe DJ 412 C, la Goleasca
2. Reabilitare traseu rutier DJ 401 Hereşti-Hotarele, stadiu fizic realizat 100%. Execuţia lucrărilor a fost finalizată la sfârşitul lunii iunie, în cursul acestei luni urmând a se organiza recepţia la terminarea lucrărilor
3. Reabilitare DJ 601, Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart, stadiu fizic realizat 40%. La acest moment, lucrările sunt în desfăşurare şi constau în refacerea sistemului rutier şi execuţia de şanţuri şi rigole.

S-au transmis la Ministerul Dezvoltării 13 solicitări de finanţare de la bugetul de stat, prin PNDL, în sumă de 139.743.270 lei pentru următoarele obiective de investiţii:
-Reabilitare şi modernizare DJ 506 A, limită judeţ Teleorman-Toporu(DJ 503)
-Reabilitare DJ 413, DJ 603- Halta CFR Mihai Bravu-DN 41
-Modernizare DJ 503 A, Halta CFR Onceşti- Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ Teleorman
-Modernizare DJ 507, Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu
-Modernizare DJ 412 C, Ogrezeni(DJ412A)-Podişoru-Bucşani-Obedeni-Uieşti-Goleasca-Dj 601
-Reabilitare DJ 401 A, Bolintin Vale-Palanca
-Reabilitare DJ 412 A, Ogrezeni-Malu Spart
-Modernizare DJ 412 Prundu(DN 41)-Colibaşi
-Modernizare DJ 151 E Limită judeţ Dâmboviţa-Trestieni
-Modernizare DJ 601 D, Letca Veche-limită judeţ Teleorman
-Modernizare DJ 412 D, Bucşani(DN 61)-Malu Spart(DN 601)
-Reabilitare şi modernizare DJ 611, Roata de Jos, Sadina, Cartojani-limită judeţ Teleorman
-Modernizare DC 121-Slobozia(DN 5C)-DJ 504.

„Menţionăm că, ţinând cont de prevederile legale, solicitările au fost formulate atât pentru obiective de investiţii în continuare(obiective al căror stadiu de execuţie este cel puţin la nivelul documentaţiei tehnico-economice), respectiv, pentru obiectivele de investiţii la care sunt încheiate contracte de lucrări, cât şi pentru obiectivele de investiţii noi, respectiv, pentru acele obiective al căror stadiu de execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico-economice- documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii. De asemenea, precizăm că, după aprobarea Listei de obiective propuse spre finanţare, prin Ordin al Ministrului Dezvoltării, şi implicit încheierea contractelor de finanţare, vom demara procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, pentru noile obiective de investiţii”, a declarat Lidia Pană.

Referitor la obiectivele de investiţii finanţate din bugetul propriu al judeţului Giurgiu, Pană a spus că au fost finalizate şi recepţionate următoarele lucrări:
-Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Teatrul „Tudor Vianu”- lucrare recepţionată în luna octombrie 2016. Lucrările au constat în refacerea izolaţiilor de la acoperiş, consolidare perete foaier, înlocuirea tâmplăriei, înlocuirea instalaţiei termice şi electrice, reamenajarea sălii mari- dotarea cu scaune, mochetă, cortină, scenă, refacere izolaţie acustică pereţi, înlocuire instalaţii termice, montare centrală termică pe gaz, instalaţie de ventilaţie-defumare, instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu.
-Reabilitarea clădirii Bibliotecii Judeţene- lucrare recepţionată în martie 2017. Lucrările au constat în consolidarea structurală a clădirii, realizarea de reparaţii la nivelul subsolului, refacerea finisajelor interioare şi exterioare, refacerea tencuielilor exterioare şi a elementelor de decoraţie afectate de intervenţiile de reabilitare, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare cu tâmplărie din lemn, cu păstrarea materialelor şi geometriei iniţiale, înlocuirea instalaţiilor termice, electrice şi sanitare.
-Reabilitare clădire spital vechi- lucrare recepţionată în mai 2017. Lucrările au constat în: înlocuire instalaţii termice, electrice şi sanitare, consolidare clădire, înlocuire acoperiş, finisaje exterioare.

Lidia Pană a prezentat şi contractele de lucrări care, în acest moment, sunt în derulare:
-Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari-Giurgiu, compus din DJ 504 A Gogoşari-Drăghiceanu-Izvoru-Dj 504 şi DJ 504 Giurgiu-Vieru, rest de executat
-Lucrări de reparaţii pentru instalaţii de alimentare cu energie electrică la Spitalul Judeţean de Urgenţă
-Lucrări de amenajare platformă parcare pentru Serviciul de Ambulanţă Giurgiu
-Lucrări de reparaţii generale şi renovare demisol, etaj 1 şi etaj 3 din imobilul situat în B-dul Mihai Viteazul, n.r. 4, Giurgiu, în vederea asigurării de spaţii pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Ambulanţă Giurgiu.

Referitor la lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene cuprinse: au fost executate lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară, precum şi de întreţinere periodică a drumurilor publice, astfel:
-Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 401 la Dobreni- lucrare recepţionată în octombrie 2016
-Covor bituminos DJ 601 A Cosoba, lucrare recepţionată în august 2016
-Pentru execuţia lucrării „Asigurarea scurgerii apelor DJ 412 Colibaşi-Câmpurelu-Vărăşti” a fost încheiat în luna martie 2017 şi un contract de asociere între judeţului Giurgiu şi comuna Colibaşi. La acest moment, procedura de atribuire a contractului de lucrări se află în faza de evaluare a ofertelor.

De asemenea, au fost încheiate şi derulate contracte de asociere cu consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află drumurile judeţene, având ca obiect prestarea serviciului de deszăpezire.
În anul 2017, lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, exceptând lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă, au fost realizate şi urmărite prin direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean, respectiv Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic.

„ Tot în ultimul an, au fost demarate proceduri de atribuire a contractelor pentru următoarele lucrări:
1. Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – 21+900; 1,3 km – Proiectare (PAC, PT, DE, asistenţă tehnică) şi execuţie
– procedura se afla în faza de evaluare a ofertelor;
2. Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)- rest de executat
– procedura se află în faza de evaluare a ofertelor;
3. Modernizarea DJ 412 Vărăşti – Limită judeţ Călăraşi, km 24+362 – 26+362, 2,000 km – Proiectare (PAC, PT, DE, asistenţă tehnică) şi execuţie
– documentaţia de atribuire este transmisă spre verificare la A.N.A.P.
4. Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judet Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Singureni -Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61) – rest de executat
– documentaţia de atribuire este transmisă spre verificare la A.N.A.P.
5. Lucrari de amenajari exterioare la Biblioteca Judeteana I.A.Bassarabescu Giurgiu – situata in Municipiul Giurgiu, Str. Stefan cel Mare nr. 14”, a mai prezentat Lidia Pană.

Ca propuneri de proiecte, amintim elaborarea proiectării şi execuţia amenajării curţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
„Intentionam sa intram in posesia unei caldiri existente in patrimoniul Bancii Nationale, cladire situata in incinta curtii Bibliotecii Judetene I.A.Bassarabescu Giurgiu – situata in Municipiul Giurgiu, Str. Stefan cel Mare nr. 14. In acest sens, s-au facut demersuri in vederea trecerii cu titlu gratuit a imobilului constructie P+1 si teren, din proprietatea Bancii Nationale a Romaniei, in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului judetean Giurgiu.
Solicitarea a fost formulata luand in considerare faptul ca aceasta ar putea fi reabilitata, in cazul in care expertiza tehnica ce va fi facuta ulterior permite acest lucru”, a mai declarat Pană.

Totodată, vor fi formulate noi solicitari de finanțare de la bugetul de stat, prin Programul național de dezvoltare locală, pentru urmatoarele obiective de investitii, identificate pana la acesta data:
-Reabilitare DJ 602 – limita judet Ilfov – Bacu – Joita – Pod raul Dambovita – Sabareni – Limita judet Ilfov – km 21+950-24+283; km 28+478 – 34+000 – 7,855 km
-Reabilitare DJ 401 A – Intersectie DJ 404 – Gaiseni- Carpenisu – Limita judet Dambovita – km 55+050 – 63+550, 8,50 km
-Reabilitare DJ 401 – Limita judet Ilfov Dobreni – Varasti – Valea Dragului – Heresti – Hotarele – km 19+000-36+000; 38+374-39+295 – 17,921 km
-Reabilitare DJ 412 – Varasti – Limita judet Calarasi – km 26+362-30+000 – 3,638 km
-Reabilitare si modernizare DJ 506 A – Limita judet Teleorman – Toporu (DJ 505) km 14+000 – 20+930, 6,930 km
-Reabilitare si modernizare DJ 505 – Halta CFR Chiriacu – Izvoarele – Chiriacu – Valea Bujorului