Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2016

„PROIECTE ÎN MONITORIZARE POST IMPLEMENTARE ȘI PROIECTE IMPLEMENTATE
Direcția cooperare interregională, strategii și proiecte a urmărit monitorizarea sustenabilităţii proiectelor finalizate de către instituţie în anii anteriori prin colaborarea cu autorităţile Programului şi ale autorităţilor de verificare şi control, asigurându-se disponibilitatea tuturor resurselor şi întocmirea documentelor solicitate de către acestea:
– PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013- 9 proiecte
– PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA 2007-2013 -7 proiecte
– PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013 – 1 proiect
– PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007-2013 – 1 proiect
– ROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 2007-2013 – 2 proiecte
– PROGRAMUL „COPII SI TINERI IN SITUATII DE RISC, INITIATIVE LOCALE SI REGIONALE DESTINATE REDUCERII INEGALITATILOR NATIONALE SI PROMOVARII INCLUZIUNII SOCIALE”- 1 PROIECT

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013
1. Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61), Cod SMIS 24684
• Axa prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
• Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură
Perioada de implementare: 05.03.2011 – 31.12.2017
Proiectul a fost declarat nefuncțional prin act adițional la contractul de finanțare.
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 109.216.190,48 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Obiectivul general: Sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile a judeţului Giurgiu, prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de transport
2. Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana ( DJ 411), cod SMIS 3317
• Axa prioritară 2– Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
• Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură
Perioada de implementare: 02.04.2013 – 31.12.2018
Prin Actul adițional nr. 4 din 30.06.2016 proiectul a fost declarat nefuncțional.
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 75.119.841,08 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Obiectivul general: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale, judeţene şi locale pentru creşterea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 603
În decembrie 2016 a fost publicată în SEAP documentația pentru achiziţia serviciilor de proiectare pentru lucrările rămase de executat, precum şi execuţia lucrărilor respective din cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317.
3. Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu, Cod SMIS 17944
• Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Perioada de implementare: 12.10.2011 -12.10.2015-perioada de monitorizare: 12.10.2015-12.10.2020
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.639.292,49 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Obiectivul general: Reabilitarea, extinderea şi dotarea Complexului de Servicii Sociale Giurgiu, un centru social cu destinaţie multifuncţională care acoperă o gamă variată de servicii cu scopul de a ajuta copii şi cuplurile mamă-copil aflate în dificultate începând cu acceptarea lor în centru până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă temporar
4. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de asistenţă socială Hotarele, judeţul Giurgiu, Cod SMIS 17685
• Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Perioada de implementare: 07.11.2011 – 29.12.2015-perioada de monitorizare: 29.12.2015-29.12.2020
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.653.824,80 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice din regiunea Sud-Muntenia şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii
5. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, Cod SMIS 24684
• Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Perioada de implementare: 18.02.2013 – 15.06.2015-perioada de monitorizare: 15.06.2015-15.06.2020
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.544.463,76 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice din regiunea Sud – Muntenia şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la astfel de servicii
6. Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat , în Regiunea Sud Muntenia – etapa a II a, Cod SMIS 45715
• Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Perioada de implementare: 31.07.2013 – 31.07.2015-perioada de monitorizare: 31.07.2015-31.07.2020
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 21.560.000,00 lei, din care pentru Consiliul Judeţean Giurgiu: 3.080.000,00 lei
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”
Parteneri: UAT judeţul Giurgiu, UAT judeţul Argeş, UAT judeţul Călăraşi, UAT judeţul Dâmboviţa, UAT judeţul Ialomiţa, UAT judeţul Prahova, UAT judeţul Teleorman
Obiectivul general: Creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane
7. Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurii conexe, Cod SMIS 14289
• Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
• Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Perioada de implementare: 10.12.2010 – 31.10.2016, perioada de monitorizare 31.10.2016 -31.10.2021
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 30.402.000,96 lei
Beneficiar: Parteneriatul dintre U.A.T. Județul Giurgiu și Manastirea Comana, condus și reprezentat de U.A.T. Județul Giurgiu
Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia prin îmbunătăţirea avantajelor competitive regionale în domenii cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat.
8. Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat , în Regiunea Sud Muntenia – etapa a III-a, Cod SMIS 45715
• Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
Perioada de implementare: 01.08.2015- 31.12.2015-perioada de monitorizare: 31.12.2015-31.12.2020
Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 21.560.000,00 lei, din care pentru Consiliul Judeţean Giurgiu: 3.080.000,00 lei
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”
Parteneri: UAT judeţul Giurgiu, UAT judeţul Argeş, UAT judeţul Călăraşi, UAT judeţul Dâmboviţa, UAT judeţul Ialomiţa, UAT judeţul Prahova, UAT judeţul Teleorman
Obiectivul general: Creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane
9. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu –Cod SMIS 17651
• Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
• Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Perioada de implementare: 29.07.2011 -29.12.2013-perioada de monitorizare: 29.12.2013 -29.12.2018

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „MEDIU” 2007 – 2013
1.„Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu”, cod SMIS 6725
• Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
• Domeniu major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000
Perioada de implementare: 23.11.2009 – 23.04.2013
Perioada de monitorizare: 23.04.2013 – 5 ani de la închiderea oficială a POS Mediu 2007 – 2013
Valoare totală proiect: 5.917.320,41 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Parteneri: Administraţia Parcului Natural Comana şi Consiliul Local Comana
Obiectivul general:
 Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000 prin reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu.
Obiective specifice:
 Protejarea, conservarea şi sporirea biodiversităţii floristice şi faunistice de valoare excepţională, existente în limitele zonei umede – Balta Comana – componentă a Parcului Natural Comana;
 Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei mediului şi faunei în această zonă umedă, cu specific de deltă;
 Creşterea gradului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi comunităţilor locale privind protecţia mediului înconjurător şi promovarea bunelor practici în conservarea biodiversităţii.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 2007 – 2013
1. Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1- RAGIS 1, Cod SMIS 48358
• Axa Prioritară III: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
• Domeniul Major de Intervenţie 2: Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice
• Operaţiunea 1: Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Perioada de implementare: 09.12.2013 – 09.11.2015, perioada de monitorizare: 09.11.2015 – 09.11.2020
Valoare totală proiect: 5.534.682,70 lei
Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu
Parteneri: 15 UAT-uri, respectiv comuna Bolintin Deal, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Găujani, comuna Ghimpaţi, municipiul Giurgiu, comuna Gostinari, comuna Gostinu, comuna Grădinari, comuna Isvoarele, comuna Izvoarele, oraşul Mihăileşti, comuna Oinacu, comuna Ulmi şi comuna Vărăşti.
Obiectivul principal al proiectului a fost achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a soluţiilor software.
Prin implementarea noului Registru Agricol electronic se urmărește redefinirea în totalitate a proceselor şi procedurilor astfel încât cetăţenii şi firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp şi energie şi cu impact în eficienţă.
Scopul realizării acestui sistem informatic integrat este de a facilita administrarea mai eficientă a resurselor agricole, prin consolidarea şi gestionarea agregată la nivel judeţean, şi de a crea o punte informaţională între instituţiile publice la nivel naţional.

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2007 – 2013
1. Roads Management in the Giurgiu – Russe cross border region – a successful strategy”, – „Managementul gestiunii drumurilor în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse – O strategie de succes” (GIS)-MIS ETC CODE 2
• Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră
• Domeniul major de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră
Perioada de implementare: 17.09.2010 – 16.03.2012-perioada de monitorizare: 16.03.2012-16.03.2017
2. Insuring an efficient management of the joint intervention in emergency situation in the Giurgiu-Rousse cross-border area (E.M.E.S.)- Asigurarea unui management eficient a intervenţiei comune în situaţii de urgenţă la zona transfrontalieră Giurgiu-Rousse – cod MIS ETC 623
• Axa Prioritară 2: Mediu – Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră
• Domeniul Major de Intervenţie 2. – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă.
Perioada de implementare: 17.09.2010 – 16.03.2013-perioada de monitorizare:16.03.2013-16.03.2018
3. Rehabilitating the access infrastructure for the development of the cross-border cooperation within the Giurgiu – Ruse area” (R.O.A.D. GIURGIU-RUSE), (“Reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu-Ruse (R.O.A.D. Giurgiu-Ruse)”, cod MIS-ETC 547
• Axa Prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la transport, informaţii şi infrastructura de comunicaţii în zona transfrontalieră
• Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial.
Perioada de implementare: 26.08.2010 – 26.12.2012-perioada de monitorizare:26.12.2012-26.12.2017
4. “Joint actions for the management of emergency situations in case of hydro-meteorological events and accidental water polutions (JAMES)”(Acțiuni comune pentru managementul situațiilor de urgență în caz de evenimente hidro-meteorologice și poluari accidentale ale apei
• Axa Prioritară 2: Mediu – Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră
• Domeniul Major de Intervenţie 2. – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă.
Perioada de implementare: 28.07.2011 – 27.01.2014 – perioada de monitorizare:27.01.2014-27.01.2019
5. “Ecologic Cross-Border Operations for a Business Integrated Zone – ECO BIZ -“Operaţiuni Transfrontaliere Ecologice pentru o Zonă de Afaceri Integrată – ECO BIZ”- COD 2(3i) -3.1-16”, cod MIS-ETC 216
• Axa prioritară 3: Dezvoltarea Economică şi Socială – Dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin identificarea şi sporirea în comun a avantajelor comparative ale zonei,
• Domeniul major de intervenţie 3.1 “Sprijin pentru cooperarea de afaceri transfrontalieră şi promovarea imaginii şi identităţii regionale”,
Perioada de implementare: 28.07.2011-27.01.2013 – perioada de monitorizare: 27.01.2013-26.01.2018
6. Întărirea capacităţilor operaţionale pentru răspuns în situaţii de urgenţă în regiunea transfrontalieră Giurgiu – Ruse, EOCES, Cod MIS-ETC 671
• Axa prioritară 2 – Mediu – Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră
• Domeniul de intervenţie 2.2 – Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în caz de urgenţă
Perioada de implementare: 27.10.2010 – 27.04.2013, perioada de monitorizare: 27.04.2013-26.04.2018
7. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse (R.O.A.D.2)”, 2(4i) -1.1-7, cod MIS-ETC 313
• Axa Prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la transport, informaţii şi infrastructura de comunicaţii în zona transfrontalieră
• Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial.
Perioada de implementare: 14.08.2014 – 31.05.2016
-Consiliul Judetean Giurgiu a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice necesitatea prelungirii proiectului până pe data de 31 decembrie 2017 şi includerea lui pe lista proiectelor nefuncţionale, întrucât acesta a depus toate eforturile şi a întreprins toate demersurile legale pentru ca activităţile proiectului să fie realizate corect şi la termen. Neimplementarea în termen a proiectului se datorează în exclusivitate constructorului, care a dat dovadă de incompetenţă, lipsă de profesionalism, lipsă de seriozitate, lipsă resurse materiale şi umane etc.;
-Proiectul a fost contractat la valoarea de 5.055.138,44 euro, ulterior prin act adiţional valoarea a fost redusă la suma de 4.920.591,54 euro, pentru a se putea disponibiliza fonduri şi pentru finanţarea altor proiecte aflate pe lista de rezervă, şi din acest motiv nu a putut fi declarat nefuncţional ;
-În data de 01.11.2016, reprezentanţii CJ Giurgiu împreună cu firma de avocatură au participat la Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la concilierea privind rezilierea contractului de finanţare nr.58376/04.08.2014 şi a contractului de cofinanţare nr. 58378/04.08.2014, 2(4i)-1.1-7 , proiect „Rehabilitating and modernization the access infrastructure to the Cross-Border area Giurgiu – Ruse(R.O.A.D. 2)”, (“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse (R.O.A.D 2)”, cod MIS-ETC 313 , finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;
-Contractul de lucrări nr.70/2015, a fost reziliat în data de 12.08.2016, din vina exclusivă a constructorului ;
-A fost demarată procedura de achiziţie a lucrărilor rămase de executat din cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”;

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 2007-2013
1. Eficiență administrativă prin e-comunicare la nivelul Consiliului Județean Giurgiu – E.A.e.C. Giurgiu
• Axa prioritară – 2.2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
• Domeniul major de intervenţie Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
Perioada de implementare: 02.06.2010 – 31.05.201, monitorizare 2011- 2016
2. MIASE – Management Integrat pentru Asistenţă Socială Eficientă
• Axa 2 -Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
• DMI 2.2. – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
• Operaţiunea – Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
Perioada de implementare: 04.06.2010 – 03.09.2011, monitorizare 2011- 2016

PROGRAMUL „COPII SI TINERI IN SITUATII DE RISC, INITIATIVE LOCALE SI REGIONALE DESTINATE REDUCERII INEGALITATILOR NATIONALE SI PROMOVARII INCLUZIUNII SOCIALE”
1.Proiectul “Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH 009
Perioada de implementare: 26 mai 2015 – 28.02.2017 (prelungit prin Actul Adiţional nr.6/PLUS2/26.08.2016 la Contractul de finanţare nr.18H/SEE/26.05.2015 pentru acordarea Facilităţii de finanţare PLUS2.
În prima etapă proiectul și-a propus să contribuie la combaterea discriminării și îmbunătățirea situației copiilor de etnie romă în 4 comunități cu populație semnificativă (Corbasca și Valea Seacă din județul Bacău, respectiv Bolintin Vale și Vărăști din județul Giurgiu), prin dezvoltarea și pilotarea unui model de intervenție timpurie integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii, constând în: formarea unor echipe multidisciplinare de specialiști în domenii complementare (asistență și incluziune socială, antidiscriminare, sănătate) care vor promova în rândul beneficiarilor informarea privind o viață sănătoasă prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor (cu accent pe imunizare), derularea unei campanii de conștientizare cu privire la importanța prevenției și riscurile la care sunt expuși copii în cazul în care părinții nu le respectă dreptul la sănătate, încheierea unor protocoale județene de instituționalizare a modelului integrat de intervenție timpurie și ajustarea indicatorilor programelor de sănătate naționale relevante (Programul Național Mama și Copilul, respectiv Programul Național de Imunizare), astfel încât să reflecte impactul în comunitățile vulnerabile.
Promotor de Proiect: Asociația Institutul pentru Politici Publice (IPP);
Parteneri:
 Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN,
 Ministerul Sănătății,
 Institutul Național de Sănătate Publică,
 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliul Județean Bacău,
 Consiliul Județean Giurgiu;
Perioada de implementare: 26 martie 2015 – 31 ianuarie 2017
Finanțarea activităților implementate în perioada august 2016 – ianuarie 2017 a fost asigurată prin facilitatea de finanțare denumită PLUS. În conformitate cu art.6.9 din În etapa a doua au fost identificate comunități noi pilot ce se încadrează în categoria grupurilor vulnerabile la nivelul municipiului Giurgiu.
Activitățile propuse în etapa a doua au avut în vedere trei componente majore:
– promovarea modelului de intervenție timpurile integrată ca procedură de lucru la nivelul autorităților publice centrale însărcinate cu monitorizarea Programului Național de Imunizare (Institutul Național de Sănătate Publică)
– Continuarea și extinderea campaniei de informare cu privire la imunizare în comunitățile de romi la nivel județean – în cele 2 județe – pilot, prin includerea altor comunități cu populație de etnie romă și consolidarea echipelor județene multidisciplinare;
– Instituționalizarea modelului de intervenție timpurie integrată în Strategiile județene viitoare din cele 2 județe pilot.

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANȚARE
În vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor a fost asigurată contractarea serviciilor aferente proiectelor ce vor fi depuse spre finanţare pe instrumentele de finanţare 2014-2020. Ulterior, aceste documentaţii au fost actualizate/ finalizate şi supuse aprobării Consiliului Judeţean Giurgiu, urmărindu-se elaborarea cererilor de finanţare şi depunerea lor la termen, conform apelurilor de proiecte publicate

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA
Programul și-a propus ca prin cele două apeluri lansate să creeze parteneriate solide în zona eligibilă prin finanțarea atât a proiectelor „soft” (ca studii, strategii, seminarii, schimburi de know-how) și proiectele „hard” proiecte care implică investiții cu impact concret la zona transfrontalieră sau care acordă mai mult de jumătate din bugetul său total eligibil pentru a se achiziționa echipamente).
Interreg V-A permite alocarea unei valori eligibile totale per proiect în euro, inclusiv TVA: pentru proiectele soft: 250.000-1.500.000, pentru proiectele hard: 1.000.000-8.000.000 (10.000.000 pentru construcția unui drum nou).
În vederea depunerii spre finanțare a ideilor de proiecte identificate ca fiind finanțabile prin programul de cooperare transfrontalieră româno-bulgară 2014-2020, Consiliul Județean Giurgiu a încheiat la data de 17.12.2013 o Înțelegere de Cooperare între Județul Giurgiu și Districtul Ruse (cu avizul Ministerului de Relații Externe al României și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României).
In baza acestui document, părţile s-au angajat că vor coopera în domeniile: infrastructură, informatică şi comunicaţii, dezvoltarea economică şi socială, situaţii de urgenţă, cultural, administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi de mediu, conform priorităţilor din viitorul program de cooperare transfrontalieră.
Astfel, pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei Înțelegeri, reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu și Districtului Ruse au avut mai multe întâlniri și consultări pe parcursul anului 2016.
Pe parcursul anului 2016 au fost realizate activitatile de raspuns la clarificari si monitorizare a evaluarii celor 9 cereri de finantare depuse in cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria.
In urma deciziei Comitetului de Monitorizare, pe baza analizei comunicarii rezultatelor oficiale a fost respinsa contestatia depusa de Consiliul Judetean Giurgiu Au fost facute demersuri pentru contestarea rezultatelor selectiei, astfel:
“Pentru a fi propuse pentru finanțare, candidaturile trebuie să respecte criteriile administrative și de eligibilitate și să primească cel puțin 60 de puncte la evaluarea tehnică și financiară.”
Desi la momentul depunerii proiectelor, conform Ghidului aprobat in cadrul Programului un proiect cu 60 de puncte obtinute in evaluare era implicit finantat si urma sa fie selectat, ulterior s-a luat decizia selectarii proiectelor care au obtinut minim 65 de puncte si raspund in mod consistent indicatorilor stabiliti la nivelul programului.
1.Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing point between the transport network of the border region Ruse-Giurgiu and TEN-T network in Europe – Acronim B.O.D.B – (Construirea unei estacade deasupra punctului de control Podul Dunării: un punct de trecere între reţeaua de transport a regiunii de graniţă Ruse-Giurgiu şi reţeaua TEN-T în Europa (Building an overhead road to the checkpoint Danube Bridge: a crossing point between the transport network of the border region Ruse-Giurgiu and TEN-T network in Europe)
Axa prioritară 1: O regiune bine conectată
Consiliul Județean Giurgiu este beneficiar 2.
Proiectul a obtinut 63 de puncte in procesul de evaluare.
Contestatia depusa de Prefectura Ruse – lider proiect, la BRCT Calarasi – Secretariatul Programului INTERREG VA Romania –Bulgaria a fost respinsa.
2. Tourism infrastructure and sustainable management of cultural heritage in Giurgiu-Ruse CBC Region – (Infrastructura de turism şi management sustenabil al moştenirii culturale în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse), acronim: TOURISM, depus în cadrul Programului Interreg VA România-Bulgaria, Axa prioritară 2 : O regiune verde.
Contestația depusă de Consiliul Judetean Giurgiu la la BRCT Călărași – Secretariatul Programului INTERREG VA Romania –Bulgaria a fost respinsă.

ÎNTREGUL RAPORT POATE FI STUDIAT AICI:http://www.cjgiurgiu.ro/por…/giurgiu/…/portal.nsf/AllByUNID