Consiliul Judetean Giurgiu lanseaza -LENA – Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării”

Consiliul Judeţean Giurgiu este partener în cadrul proiectului „LENA – Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region), cod DTP1-1-189-2.2-LENA, proiect finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională pentru Regiunea Dunării 2014 – 2020, Apelul 1, Axa prioritară 2 –  Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale.

Perioada de  implementare: 01.01.2017 – 30.06.2019.

Bugetul total al proiectului este de 2.456.290,72 euro, din care 1.919.432,33 euro contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională, 168.414,75 euro contribuţia din Instrumentul de asistenţă pentru preaderare.

Bugetul Consiliului Judeţean Giurgiu este de 91.927,05 euro, din care 78.137,99 euro contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională, 11.950,52 euro contribuţia naţională şi 1.838,54 euro contribuţia Consiliului Judeţean Giurgiu.

Obiectivul principal al proiectului LENA este acela de a consolida abordările şi politicile comune dedicate conservării şi utilizării sustenabile a zonelor protejate, în particular site-urile Natura 2000, de-a lungul Dunării şi a afluenţilor săi, coroborat cu crearea de noi oportunităţi în sectorul economiei şi în depăşirea barierelor regionale. Acest lucru va contribui la conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural în Regiunea Dunării.

Proiectul LENA este implementat în parteneriat de 13 parteneri din 7 state riverane Dunării (Bulgaria, Germania, Ungaria, România, Serbia, Slovenia şi Ucraina)  incluzând 11 Zone Protejate (cuprinzând mai mult de 15 site-uri Natura 2000), localizate în comunităţi rurale cu o populaţie de aproximativ jumătate de milion de locuitori.

În proiect sunt implicate următoarele organizaţii:

Nr. crt. Nume Tipul Ţara
1 WWF Danube-Carpathian Programme Bulgaria Partener lider Bulgaria
2 Belene Municipality Partener 1 FEDR Bulgaria
3 Ivanovo Municipality Partener 2 FEDR Bulgaria
4 Vukovar-Srijem County Partener 3 FEDR Croatia
5 West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. Partener 4 FEDR Ungaria
6 WWF – World Wide Fund For Nature Hungary Partener 5 FEDR Ungaria
7 Donaubüro gemeinnützige GmbH Partener 6 FEDR Germania
8 City of Tuttlingen Partener 7 FEDR Germania
9 Romsilva National Forest Administration – Comana Nature Park Administration Partener 8 FEDR România
10 Giurgiu County Council – GCC Partener 9 FEDR România
11 WWF – World Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Programme Romania Partener 10 FEDR România
12 BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Regional Development Agency of Gorenjska Partener 11 FEDR Slovenia
13 GMO FREE-Danube Soya Partener 1 IPA Serbia
14 DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas Partener asociat strategic 1 Austria
15 Provincial Secretariat for Urban Planning, Construction and Environmental Protection Vojvodina Partener asociat strategic 2 Serbia
16 Association of Hungarian Nature Parks Partener asociat strategic 3 Ungaria
17 Centre for Regional Studies, a non-governmental & non-profit organisation Partener asociat strategic 4 Ucraina

Cea mai importantă activitate a Consiliul Judeţean Giurgiu din acest proiect este implementarea unui proiect pilot privind pieţele de desfacere a peştelui de pe Dunăre, împreună cu Municipalitatea Belene şi Municipalitatea Ivanovo din Bulgaria, care integrează nevoile socio-economice cu priorităţile de conservare prin recompensarea activităţilor de pescuit durabil, cu un acces îmbunătăţit la pieţe, finanţare şi know-how.

Consiliul Judeţean Giurgiu va efectua un studiu, precum şi un curs de instruire a pesacrilor pentru:

 • evaluarea barierelor locale şi naţionale actuale şi oportunităţile legate de marketing pentru produsele din peşte
 • analiza practicilor din pescuit durabile vechi şi actuale din regiune pentru a stabili capacitatea de transport a stocurilor specifice de peşte şi a ecosistemelor din zona protejată
 • consolidarea capacităţilor pescarilor/ întreprinderilor familiale pentru comercializarea produselor locale de peşte
 • creşterea capacităţii pescarilor cu privire la bunele practici şi garanţii solide pentru biodiversitate, specii şi ecosisteme vulnerabile, inclusiv Natura 2000 şi regimuri de restricţie din zonele protejate
 • consolidarea capacităţilor pentru pescarii locali legate de oportunităţile financiare în perioada de programare 2014-2020, instrumente de fonduri UE în Bulgaria şi România.
 • sprijinirea înfiinţării mai multor pieţe locale fizice pentru vânzări de peşte
 • lucrul cu familiile de pescari şi a comunităţilor de diversificare a veniturilor
 • organizarea reţelei transfrontaliere a părţilor interesate de pescuit.

Conferinţa de lansare a proiectului s-a desfăşurat în perioada 21-24 februarie 2017, la Sofia, Bulgaria, cu participarea tuturor partenerilor şi asociaţilor din proiect.

Mai multe informaţii se pot obţine de la următoarele adrese:

Date de contact:

 • Daniela PEICEA – Manager proiect, Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, e-mail: peicea.daniela@cjgiurgiu.ro.
 • Adina TRUŞMEI – Asistent cu promovarea proiectului, Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, e-mail: adina.trusmei@yahoo.com.
 • Margareta-Mihaela CRISTEA – Asistent Relaţia cu partenerii, Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, 0762/838.688, fax: 0372 462 670, e-mail: managerpublic@cjgiurgiu.ro, mihaela_nitu2000@yahoo.com.