A FOST LANSAT PROIECTUL “DANUBE PORTS NETWORK – DAPhNE”

Proiectul Danube Ports Network – DAPhNE”, în cadrul căruia Primăria Municipiului Giurgiu este Partener Strategic Asociat, a fost lansat oficial luni, 20 februarie, la Budapesta. Evenimentul a reunit peste 50 de experți preocupați de dezvoltarea porturilor dunărene. Între participanți s-au aflat reprezentanți ai autorităților portuare, ai ministerelor de transport, operatori de logistică portuară, delegații fluviale și furnizori de tehnologii portuare.

Primăria Municipiului Giurgiu a fost reprezentată la eveniment de membrii echipei de implementare a proiectului din cadrul Direcției Programe Europene, Mirela Popazu – manager de proiect și Roxana Țancov – responsabil publicitate și comunicare.

Proiectul Danube Ports Network – DAPhNE”, implementat de un consorțiu transnațional alcătuit din 16 organizații co-finanțate și 7 parteneri strategici asociați din 9 țări europene, are scopul de a facilita dezvoltarea echilibrată a porturilor dunărene ca hub-uri multimodale prietenoase cu mediul și ușor accesibile pentru sistemul  de transport al regiunii. Totodată, se dorește transformarea acestor porturi în mari centre economice care să funcționeze ca și catalizatori pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Proiectul este co-finanțat din fonduri ale Uniunii Europene (FEDR, IPA) în cadrul Programului Transnațional Dunărea și se va desfășura timp de 30 de luni. Bugetul total al proiectului este de 2.985.406,15 euro, din care contribuția FEDR  –  2.415.219,77 euro, iar contribuția IPA – 122.375,77 euro.

Proiectul va furniza porturilor din regiunea Dunării o platformă bine gestionată de cooperare pe teme de interes comun în domeniul legislației portuare, administrării portuare și dezvoltării porturilor. Platforma va permite un schimb permanent de informatii și va conduce la  proiecte de cooperare de interes comun. Colaborarea va întări capacitatea instituțională a porturilor dunărene și implicit performanța economică și de mediu a actorilor cheie pentru transportul durabil și pentru creșterea economică.