Activitatea desfăşurată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu în anul 2016, prezentată în date statistice

În data de 25.01.2017, în cadrul evaluării activității Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog II București, a fost prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor și activităților desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Giurgiu în anul 2016.

Activitatea  CPECA Giurgiu, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog,  instituţia cu rol de coordonator naţional al politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, precum şi a Strategiei judeţene antidrog 2013-2020.

În contextul evaluării la nivel regional, au fost prezentate principalele realizări care au marcat activitatea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu în anul 2016.

S-au desfăşurat activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, în familie şi în comunitate, cursuri de formare în domeniul drogurilor, sesiuni de informare despre efectele nocive ale consumului de droguri şi NSP (noi substanţe psihoactive), precum şi activităţi specifice de asistenţă integrată a consumatorilor de droguri.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu a desfăşurat, în anul 2016, un număr de 127 activităţi de prevenire în şcoli şi licee, cu scopul formării de abilităţi de viaţă sănătoasă şi informării tinerilor cu privire la efectele consumului de droguri, numărul total de beneficiari fiind de 7424 (6690 elevi, 342 profesori, 392 părinţi).

Activităţile de prevenire în familie au constat în prezentarea modalităţilor de îmbunătăţire a comunicării dintre părinţi şi copii, dezvoltarea unui mediu familial favorabil şi creşterea calităţii comunicării dintre membrii familiei, precum şi prezentarea riscurilor consumului de  tutun, cu accent pe fumatul pasiv, numărul de beneficiari din mediul familial fiind de 496. Au fost distribuite materiale informative cu recomandări pe tema „Lipsa de comunicare dintre părinţi şi copii – factor de risc asociat consumului de droguri” şi „Cum poate fumatul să mă afecteze?”.

 S-au desfăşurat 19 activităţi de prevenire în comunitate, referitoare la efectele consumului de droguri legale şi ilegale, la serviciile oferite de centrele Agenţiei Naţionale Antidrog, la programul de asistenţă, numărul de beneficiari din comunitate fiind de 1253.

La Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu au fost realizate 7 activităţi de prevenire şi de informare a deţinuţilor, cu privire la riscurile consumului de droguri şi noilor substanţe psihoactive, prezentarea serviciilor de asistenţă medicală şi socială, distribuirea de pliante şi materiale de informare, la care au participat 75 deţinuţi.  S-au desfăşurat 5 activităţi de instruire a personalului, cu privire la drogurile nou apărute, la care au participat 24 de specialişti din cadrul penitenciarului.

Au fost implementate 11 proiecte și campanii de prevenire în şcoală, familie şi comunitate, ce au totalizat 124 activităţi, desfăşurate la nivel local, în mediul urban şi rural, beneficiari fiind elevi, cadre didactice, deținuți şi membri ai comunităţii locale.

S-au desfăşurat 28 de sesiuni de informare despre efectele nocive ale consumului de droguri si noilor substanţe psihoactive, la care au participat 319 persoane (profesori, medici, asistenți medicali, specialiști din penitenciar, personal M.A.I.).

Principalele obiective şi priorităţi ale Centrului de Prevenire și Consiliere Antidrog Giurgiu pentru perioada următoare privesc elaborarea Planului de Acţiune în perioada 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Giurgiu, continuarea proiectelor demarate în anul 2016 şi iniţierea de noi proiecte şi campanii, adaptarea răspunsului instituţional la noile tendinţe ale fenomenului drogurilor, promovarea şi dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă, cooptarea societăţii civile şi atragerea de finanţări.

Întreaga activitate a CPECA Giurgiu a fost apreciată de către partenerii instituţionali, pentru complexitatea şi diversitatea activităţilor desfăşurate, atât în ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri, asistenţa acordată consumatorilor de droguri, cât şi în ceea ce priveşte deschiderea spre cooperarea interinstituţională şi spre societatea civilă.