Simplificarea procedurilor de inregistrare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

De asemenea, in aceleasi conditii pot sa beneficieze de servicii de mediere gratuite şi urmatoarele categorii de persoane:

–   – ocupa un loc de munca şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

–    – au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

–   –  sunt cetaţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în munca sau au realizat venituri în Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;

–    – nu au putut ocupa loc de munca după repatriere sau dupa eliberarea din detenţie.

Potrivit prevederilor HG nr. 767/19.10.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securitaţii şi sănătăţii în muncă, aceste cereri se pot transmite şi prin fax, prin e-mail sau prin poştă.

 

Modelul cererii se poate descarca dupa site-ul AJOFM Giurgiu – www.ajofmgiurgiu.eu –  Sectiunea “Formulare –  Formulare someri”, adresa de  e-mail la care se pot transmite cererile este urmatoarea: ajofm@gr.anofm.ro.