COMUNICAT DE PRESA

Direcția de Evidență a Persoanelor Giurgiu, cu sediul în mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 60, invită toți cetățenii ale căror acte de identitate sunt expirate, deteriorate, distruse sau în cazul pierderii, furtului sau modificării numelui sau prenumelui titularului, să se prezinte cu documentele prevăzute de lege pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate.