ANUNT PENTRU DETINATORII DE TERENURI DIN PARTEA DE NORD A MUNICIPIULUI

Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul in Giurgiu,  Bvdul.Bucuresti nr.49-51,  aduce   la   cunostinta  publica  faptul   ca,   prin   Decizia  Civila nr.5463/26.11.2015, emisa de Curtea de Apel Bucuresti,  irevocabila ,  a fost stabilita linia de hotar intre municipiul Giurgiu si comuna Fratesti,  pentru zona industriala Nord,  conform raportului de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar stabilit de instanta.

In acest sens, sunt rugati toti detinatorii (persoane fizice si juridice) de terenuri agricole si titularii de imobile situate in partea de Nord a municipiului, a se prezenta la Primaria municipiului Giurgiu si Directia  de Impozite si Taxe Locale, in vederea luarii in evidente si inregistrarii in baza de date, cu urmatoarele documente :   acte de proprietate si acte de identitate.

Precizam ca,  perimetrul vizat este cuprins intre:  Intr.Industriala  Nord (fosta alee spre BJATM), artera cu acces din B-dul.Bucuresti – DN5A si  alee IPILF spre CF Giurgiu Nord, inclusiv partea dreapta adiacenta acestei zone.

Mentionam  ca  din  acest  perimetru  fac  parte  strazile  :        Stejarului, Cedrului, Paltinului, Gorunului, Mesteacanului, strazi redenumite de Primaria comunei Fratesti astfel :   Garii, Tudor Vianu, Mihai Eminescu si Aurel Vlaicu.

Titularii  de terenuri  agricole din zona  mentionata  ,    sunt rugati  a  se prezenta la Biroul agricol din cadrul Primariei municipiului Giurgiu, conform Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca detin suprafete mai mari de 400 mp.,  in vederea obtinerii certificatelor agricole ,  respectiv la Directia de Impozite si Taxe Locale, daca detin suprafete mai mici de 400 mp.

Actele necesare  inscrierii in baza  de date  sunt  :      contract de vanzare cumparare ,  titlu de proprietate sau orice alt document, care atesta dreptul de proprietate.