OBIECTIVELE PRIMĂRIEI ŞI S.C. APA SERVICE S.A. PENTRU ANUL 2015

Pentru anul 2015, SC Apa Service SA împreună cu Primăria municipiului Giurgiu și-au propus să realizeze, în integralitate, aducțiunea de apă și să completeze rețeaua de canalizare pentru întreg teritoriul locuit al municipiului Giurgiu.
Astfel, în perioada 14.04-21.05 2015 vor demara lucrările de investiţii, respectiv de extindere a reţelelor de canalizare menajeră din bugetul local al Primăriei pe următoarele străzi:
– Strada Frasinului nr. 32A; 32B; 32C (valoare investiţie 1482.61);
– Intrarea Bucegi (valoare investiţie 27865.11);
– Strada Luminişului (valoare investiţie 26948.20);
– Ulicioara Alexandriei (valoare investiţie 14598.94);
Totodată, vor fi executate şi lucrări de modernizare a reţelelor de apă potabilă pe Uliţa Lainici (valoare investiţie 10112.40) şi pe strada Doiceşti (valoare investiţie 16942.30).
În prezent, Primăria Giurgiu elaborează documentația tehnică pentru alte obiective de investiții ce vor fi demarate după data de 21.05.2015 și urmează a fi gata până la sfârșitul anului.
Astfel, va fi efectuată extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe:
– Drumul Fermei;
– Str. Păstorului;
– Cărămidarii Noi;
– Cărămidarii Vechi;
– Intrarea Dâmboviței;
și extinderea rețelelor de canalizare menajeră și modernizări ale rețelelor existente pe anumite porțiuni:
– Fundătura Cărămidarii Vechi;
– Fundătura Dudului;
– Str. Păstorului;
– Intrarea Dumbrăveni;
– Fundătura Vlăsiei;
– Strada Victoriei;
– Strada Salciei;
– Ulicioara Cărămidarii Vechi;
– Ulița Lupeni;
Pe lângă toate aceste lucrări, în perioada 18.05-02.09 2015, APA Service îşi continuă programul de execuţie a unor lucrări cuprinse în planul de investiţii pentru acest an, astfel: Şoseaua Bucureşti ( Bl.10/2S;Bl.11/2S-PT 32, Bl. 6/2S, Bl.7/2S;Bl.6/2SC; Bl.7/2SC, Bl. B4/1S, Bl. B5/1S) va fi trecută pe coloană nouă de apă, va fi extins şi reabilitat sistemul de alimentare cu apă de pe şoseaua Bucureşti (trecere pe coloană nouă, subtraversare ansamblurile 853, 511, Pasarelă-Gloriei pe partea stângă şi Pasarelă – Mol pe partea dreaptă) şi totodată se vor face legături între coloana Bl.75 Garsoniere şi Bl.19 Vechi.