Sedinţa Guvernului României din 3 decembrie, ora 12.00

I.               PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
II.            PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr.500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010
2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare
3.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
4.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenite veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată